Top 20 Quotes BY DR. Babasaheb Ambedkar

तुमची मुक्ती तुमच्या हाती आहे . माझी स्तुती करूण मला देवपणाला चढवू नका .तुम्ही तुमची संघटना करा व शिस्तच्या बळावर हिंमातीच्या मार्गाने आपली उन्नती करून घ्या माणूस धर्माकरिता नाही ,तर…

Continue Reading Top 20 Quotes BY DR. Babasaheb Ambedkar

Dr. Babasaheb Ambedkar Quotes

150+ Famous Quotes By Dr. Babasaheb Ambedkar In Marathi व्यक्तीविकासला सहानभूती ,समता आणि स्वातंत्र याची आवश्यकता आहे . Dr Babasaheb Ambedkar स्त्री जात ही समाजाचा अलंकार आहे. Dr Babasaheb Ambedkar…

Continue Reading Dr. Babasaheb Ambedkar Quotes